Ga naar de inhoud


Welkom bij de cursus computer boekhouden

  • Aantal bijeenkomsten : 5

  • Lesduur 2 1/2 uur per les

  • Groepsgrootte : 6 .. 8 pers.

  • Koffiepauze 20 minuten

  • Koffie en koek inbegrepen

  • Lesmateriaal inbegrepen

  • Gebruik computer, ruimte

    beamer en printer inclusief

  • 225,00 €  incl. BTW  P.P.

Na de cursus computerboekhouden bent u bekend met de belangrijkste aspecten van het boekhouden op de computer. U kunt na deze cursus een eigen eenvoudige administratie opzetten en beheren. De belangrijkste boekhoudkundige begrippen die voor deze cursus van belang zijn worden uitgebreid behandeld. U kunt een debiteuren administratie en crediteuren administratie onderhouden en de BTW aangiften maken. Ook begrippen als Rekening Courant zijn voor u helder. Koppeling met het internet bankieren wordt ook besproken. Koppelingen met andere programma's om te factureren passeren ook de reveu.

NB   De onderstaande indeling is indicatief. De inhoud kan in overleg met de cursisten altijd worden aangepast.

Les 1
Kennismaking
Boekhoukundige begrippen
Bespreken programma
Administratie invoeren

Les 2
Invoeren gegevens
Balans
BTW aangifte
Winst en verliesrekening

Les 3
Openen en opslaan bestanden
Instellingen en helpinformatie
Crediteuren en debiteuren

Les 4
Rekening Courant
Overzichten
Afdrukken en Afdrukvoorbeeld


Les 5
Bespreken vragen
Maken eindopdracht
uitwerken eindopdracht
Afsluiting cursus

Terug naar de inhoud